Klansstyret innkaller til Ekstraordinært årsmøte

(c)
(© )

Klansstyret kaller inn til Ekstraordinært årsmøte mandag 24. august klokken 18 på Vålerenga Vertshus.

Klansstyret kaller inn til ekstraordinært årsmøte mandag 24. august klokken 18 på Vålerenga Vertshus.

Det er tre saker som skal tas opp.

1. Kjøpet av Vålerenga Vertshus.
Høsten 2019 ble Klansstyret kjent med at daværende eiere av Hedmarksgata 1, der Vålerenga Vertshus ligger, skulle selge eiendommen. Dette innebar stor usikkerhet om mulighetene for å fortsatt ha drift av Vertshuset. Etter en lengre prosess fikk vi på plass en slik løsning.

Styret vil be årsmøtet gjøre et vedtak om hvordan vi gjør finansieringen av kjøpet.
 
2. Sjappa
Vålerenga Sport AS (Sjappa) har i flere tiår vært fast hoffleverandør av billetter, drakter og andre supportereffekter for hele Vålerenga-familien. Klanen eier majoriteten av selskapet, og ulike idrettslag i VIF resten. Økonomien i Sjappa har gått opp og ned i årenes løp, men har nå i noen år måttet kjempe hardt for å holde underskuddene unna. Drift av Sjappa er avhengig av avtaler Sjappa har med VIF og de ulike klubbene i VIF
Dersom vi skulle være i en situasjon der vi har valget mellom å eie en stor del av en lite levedyktig sjappe og en noe mindre del av en levedyktig sjappe, er sistnevnte å foretrekke. Reduksjon av eierandel krever imidlertid et årsmøtevedtak.

3. Mandat for bruk av reservefondet
Flere av klubbene i VIF har store økonomiske problemer i forbindelse med corona-krisen. Det er derfor større sannsynlighet enn vanlig for at en eller flere av klubbene i løpet av året vil trues av konkurs. Klanen har et reserve/nødfond som er ment å kunne bidra i slike sammenhenger.
 
Styret vil be årsmøtet om et mandat som beskriver hva styret kan og bør gjøre dersom det skulle bli aktuelt å bruke av fondet.

Forslag til vedtak:

1. Lånene i forbindelse med kjøp av Hedmarksgata 1 gis ved å stille til rådighet midler fra reservefondet
 
2. Dersom styret vurderer det som nødvendig for å sikre Sjappas framtid og i tråd med Klanens økonomiske interesser, har styret adgang til å inngå avtaler som reduserer Klanens eierandel.
 
3. Klanens reservefond er ment å bidra til fortsatt drift «når Vålerengens Idrettsforening eller idrettslag underlagt VIF ikke kan opprettholde sine økonomiske forpliktelser, slik at man f.eks. står i fare for å miste profflisens.». Om konkurs truer, er det dermed aktuelt å bruke av fondet.
 Årsmøtet vil understreke at det kun er i situasjoner der det er en akutt fare for konkurs, tap av lisens eller lignende at fondet kan vurderes brukt. Å unngå behov for spillersalg, redusert sportslig satsning, redusert tilbud i breddeklubb eller lignende gir ikke adgang til å bruke av fondet.
 
Fullstendige vedtak og forklaring ligger i dokumentet under.


Laste ned filen: Innkalling til ekstraordinært årsmøte.pdf (195,58 kB)