Valg av nytt styre

(c) Klanen
(© Klanen)

Valgkomiteen er godt i gang med forberedelsene for innstillingen av kandidater til Klanstyret 2019. Klanstyrets sammensetning velges som kjent av Klanens årsmøte. Vi ønsker innspill på aktuelle kandidater. 

Det er årsmøtet som avgjør hvem som skal sitte i Klanstyret, for at det ikke skal bli kaos, har det i en årrekke vært slik at valgkomiteen kommer med sin innstilling av kandidater til styreverv på årsmøtet. Dette arbeidet videreføres også i år, og vi har allerede startet arbeidet med å sondere terrenget for nye styremedlemmer.

Men vi er ikke så jævla glupe at vi klarer dette helt på egenhånd!

Vi vil derfor komme i kontakt med Klansmedlemmer som ønsker å bidra til å utvikle Klanen videre og å være med på å styre oss inn mot verdensherredømme på ny stadion og etterhvert også nytt Jordal. Vedtektene er slik at man som styremedlem velges for to år av gangen, varaer blir valgt for et år av gangen. Styrerepresentantene må påregne mye tidsbruk i de to årene, og vil måtte ta stilling til en rekke utfordrende og interessante saker. Lønn utover tilfredsstillelsen av å bidra finnes ikke, men du vil få drøssevis av cred i Klansmiljøet (med andre ord må du betale samme pris som alle andre på Bohemen). Samt hyppig kjeft fra alt og alle følger også med vervet.

Har du kandidater du mener vi bør snakke med, sender du en mail til valg@klanen.no med navn, telefonnummer og gjerne e-postadresse på kandidaten. Du kan selvsagt foreslå deg selv også. Innstillingen må være klar før årsmøtet i mars, så ikke drøy med å ta kontakt.

Valgkomiteen kontakter aktuelle kandidater og kaller inn til en samtale. På bakgrunn av disse samtalene vil vi fatte vår innstilling. Valgkomiteens innstilling publiseres på Klanen.no, som i tråd med vedtektene, i forkant av årsmøtet.